สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม
The Office of Community Pharmacy Accreditation (Thailand)