สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม
The Office of Community Pharmacy Accreditation (Thailand)

สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม

อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
0 2591 9992-5 กด 6
0 2591 9996
papc@pharmacycouncil.org
line.me/ti/g/B8JVsnP_QI