สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม
The Office of Community Pharmacy Accreditation (Thailand)

วิธี Clear Cache บาวเซอร์ (สำหรับ google chrome)

 
วิธี Clear Cache บาวเซอร์ (สำหรับ google chrome)
ใช้กรณี พบว่าทำการลบรูปภาพเก่าไปแล้ว เพิ่มรูปใหม่แล้ว แต่พอเปิดดูอีกครั้งยังเป็นรูปเก่าที่ลบไปแล้วอยู่ เนื่องจาก chrome จำรูปภาพเก่าที่เก็บในแคช มาแสดงให้เห็นอยู่ ให้แก้ไขโดย ทำการลบแคชรูปภาพ ดังนี้

1. กดปุ่ม ctrl+H ที่ google chrome (หน้าไหนก็ได้)
2. คลิกเลือก clear browsing data ดังรูป3. ติกเลือก cache image and file ส่วนข้ออื่นๆไม่จำเป็นต้องเลือกก็ได้


4. คลิก clear data


    

ปรับปรุงเมื่อ  6/11/2565 15:16:11  อ่านแล้ว  1682