สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม
The Office of Community Pharmacy Accreditation (Thailand)

วิธีการกรอก ละติจูด/ลองติจูด ที่ตั้งร้านยา

 
วิธีการกรอก ละติจูด/ลองติจูด ที่ตั้งร้านยา
1. ให้กรอกชุดตัวเลข ละติจูด/ลองติจูด ในรูปแบบ องศาทศนิยม เท่านั้น โดยใช้คอมม่า (,) คั่น เช่น
14.8640939, 102.0355109
2. วิธีหาพิกัด ละติจูด/ลองติจูด สามารถศึกษาวิธีได้ที่ https://youtu.be/_IIUxC-kaNA 
3. Copy พิกัดที่ได้จากข้อ 2 ไปวางในช่อง ละติจูด/ลองติจูด ที่หน้าข้อมูลร้านยา
4. ถ้า copy จาก google map แล้วมีวงเล็บติดมาด้วยให้ลบวงเล็บหน้า-หลังออกก่อนบันทึก


    

ปรับปรุงเมื่อ  6/11/2565 16:21:38  อ่านแล้ว  3107