สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม
The Office of Community Pharmacy Accreditation (Thailand)

วิธีเพิ่มข้อมูลเภสัชกร

 
วิธีเพิ่มข้อมูลเภสัชกร ให้ทำตามคู่มือหน้า 11 นะครับ ให้ทำตามลำดับตัวเลข (3-4) เพิ่มเวลาปฏิบัติการให้ครบก่อน ค่อยเลือกรูปภาพ (5) และกดบันทึก (6)

หลังจากบันทึกแล้วรูปเภสัชกรจะขึ้นที่ป้ายเภสัชกรทางด้านขวา


    

ปรับปรุงเมื่อ  6/11/2565 15:16:51  อ่านแล้ว  1696