สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม
The Office of Community Pharmacy Accreditation (Thailand)

ขอให้ทุกร้านตรวจความเรียบร้อยของ Profile หน้าร้าน

 

ขอความร่วมมือจากทุกท่าน

1 ตรวจสอบ profie ของร้าน โดยเฉพาะรูปหน้่ร้าน รูปเภสัชกร และเวลาปฏิบัติการ ( Part Timt และ Full Time ) เ

2 คำขอของร้านที่ส่งมาก่อน 1  กย ..ขอให้ช่วยเช็คข้อมูลคำขอและเติมส่วนที่ขาดไปให้ครบ ( เท่าที่เติมได้ค่ะ  บางรายอาจจะสรุปคะแนนแล้วเข้าไปเติมไม่ได้ ) 

เนื่องจากในช่วงเดือน สค ที่ผ่านมา .. Server มีปัญหาค่ะ  

ทั้งนี้ต้องขออภัยทุกท่านนะคะ....

                                                  เพ็ญทิพา

    

ปรับปรุงเมื่อ  6/11/2565 13:21:47  อ่านแล้ว  1746