สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม
The Office of Community Pharmacy Accreditation (Thailand)

เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อรายการเอกสาร วันที่อัพเดท
แบบประเมินร้านยาคุณภาพ - 67 (PDF) 2024-01-11 00:32:25
แบบประเมินร้านยาคุณภาพ - 67 (Word) 2024-01-11 00:31:37
การเตรียมรูปสมัครร้านยาคุณภาพ 2023-10-22 16:38:56
อัตราค่าธรรมเนียมคำขอต่างๆ 2022-12-06 14:00:59
NaranJo”s Algorlitam 2022-11-20 00:32:16
แบบฟอร์มรายงาน ADR 2022-11-20 00:30:59
รายชื่ออักษรย่อของจังหวัด และรหัสจังหวัด (อ้างอิงจากมหาดไทย) 2022-09-29 00:01:15
แบบคัดกรอง Long Covid 2022-09-26 08:23:33
ใบส่งต่อผู้ป่วย ( Refer Form ) 2022-09-25 23:46:57
แบบบันทึกการให้บริการเลิกบุหรี่ A5 2022-09-25 23:41:17
แบบบันทึกการให้บริการเลิกบุหรี่ A4F 2022-09-25 23:40:52
แบบฟอร์มบันทึกการให้บริการเลิกบุหรี่ A1-A4 2022-09-25 23:40:22
แบบคัดกรองความเครียด 2022-09-25 23:38:03
แบบคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองตีบ (Stroke ) 2022-09-25 23:35:41
แบบคัดกรองโรคปอดอุดกั้น 2022-09-25 23:33:24
แบบคัดกรองความเสี่ยง เบาหวาน ความดันฯ 2022-09-25 23:32:54
แบบฟอร์ม MTM 2022-09-25 23:32:01
แบบประเมินร้านยาคุณภาพ ( PDF)-เก่า 2022-09-25 23:27:49
แบบประเมินร้านยาคุณภาพ ( Word )-เก่า 2022-09-25 23:27:21
คู่มือการใช้งานสำหรับร้านยา 2022-09-18 23:35:17
แนะนำวิธีลดขนาดไฟล์ PDF ให้เล็กลงก่อนอัพโหลด 2022-09-11 16:30:50
การใส่ข้อมูลร้านยา 2022-09-01 00:26:54
Privacy Notice ร้านยาโครงการ สสส./ร้านยาคุณภาพ 2022-08-29 00:38:19