สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม
The Office of Community Pharmacy Accreditation (Thailand)

เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อรายการเอกสาร วันที่อัพเดท
อัตราค่าธรรมเนียมคำขอต่างๆ 6/12/2565 14:00:59
NaranJo”s Algorlitam 20/11/2565 0:32:16
แบบฟอร์มรายงาน ADR 20/11/2565 0:30:59
รายชื่ออักษรย่อของจังหวัด และรหัสจังหวัด (อ้างอิงจากมหาดไทย) 29/9/2565 0:01:15
แบบคัดกรอง Long Covid 26/9/2565 8:23:33
ใบส่งต่อผู้ป่วย ( Refer Form ) 25/9/2565 23:46:57
แบบบันทึกการให้บริการเลิกบุหรี่ A5 25/9/2565 23:41:17
แบบบันทึกการให้บริการเลิกบุหรี่ A4F 25/9/2565 23:40:52
แบบฟอร์มบันทึกการให้บริการเลิกบุหรี่ A1-A4 25/9/2565 23:40:22
แบบคัดกรองความเครียด 25/9/2565 23:38:03
แบบคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองตีบ (Stroke ) 25/9/2565 23:35:41
แบบคัดกรองโรคปอดอุดกั้น 25/9/2565 23:33:24
แบบคัดกรองความเสี่ยง เบาหวาน ความดันฯ 25/9/2565 23:32:54
แบบฟอร์ม MTM 25/9/2565 23:32:01
แบบประเมินร้านยาคุณภาพ ( PDF) 25/9/2565 23:27:49
แบบประเมินร้านยาคุณภาพ ( Word ) 25/9/2565 23:27:21
คู่มือการใช้งานสำหรับร้านยา 18/9/2565 23:35:17
แนะนำวิธีลดขนาดไฟล์ PDF ให้เล็กลงก่อนอัพโหลด 11/9/2565 16:30:50
การใส่ข้อมูลร้านยา 1/9/2565 0:26:54
Privacy Notice ร้านยาโครงการ สสส./ร้านยาคุณภาพ 29/8/2565 0:38:19