สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม
The Office of Community Pharmacy Accreditation (Thailand)

เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อรายการเอกสาร วันที่อัพเดท
แบบประเมินร้านยาคุณภาพ ( PDF) 25/9/2565 23:27:49
Privacy Notice ร้านยาโครงการ สสส./ร้านยาคุณภาพ 29/8/2565 0:38:19
อัตราค่าธรรมเนียมคำขอต่างๆ 29/8/2565 0:57:06
การใส่ข้อมูลร้านยา 1/9/2565 0:26:54
แบบประเมินร้านยาคุณภาพ ( Word ) 25/9/2565 23:27:21
แบบฟอร์ม MTM 25/9/2565 23:32:01
แบบคัดกรองความเสี่ยง เบาหวาน ความดันฯ 25/9/2565 23:32:54
แบบคัดกรองโรคปอดอุดกั้น 25/9/2565 23:33:24
แบบคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองตีบ (Stroke ) 25/9/2565 23:35:41
แบบคัดกรองความเครียด 25/9/2565 23:38:03
แบบฟอร์มบันทึกการให้บริการเลิกบุหรี่ A1-A4 25/9/2565 23:40:22
แบบบันทึกการให้บริการเลิกบุหรี่ A4F 25/9/2565 23:40:52
แบบบันทึกการให้บริการเลิกบุหรี่ A5 25/9/2565 23:41:17
ใบส่งต่อผู้ป่วย ( Refer Form ) 25/9/2565 23:46:57
แบบคัดกรอง Long Covid 26/9/2565 8:23:33